موسسه خیریه ولی عصر(عج)چَمگُردان از پیشنهاد های اجرایی و سازنده شما استقبال می کند و همچنین دست همکاری به سوی همه افراد نیکوکار و خیراندیش برای همکاری در همه زمینه ها و تخصص ها در جهت کاهش رنج محرومین دراز می نماید

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .