تاریخچه فعالیت

      موسسه  خیریه ولی عصر(عج) چَمگُردان موسسه ای مردم نهاد،غیر دولتی ،غیرانتفاعی،مستقل و غیر سیاسی است که با استفاده از ظرفیت های مختلف نیکوکاری در سطح جامعه بر پایه کمک های مردمی و در جهت بهسازی و آسیب زدایی گروه های هدف به منظور رفع نیازهای ضروری و اولیه نیازمندان و افزایش رشد و شکوفایی آنان فعالیت می نماید .

زمینه های فعالیت :

موسسه با محوریت خانوارهای بی بضاعت در زمینه های زیر فعالیت دارد :

الف –حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست یا بدسرپرست

ب – پرداخت مستمری ماهانه و اهدای سبد کالای غذایی به  خانوار های تحت حمایت

ج – تهیه جهیزیه جهت نوعروسان بی بضاعت

د – پرداخت کمک هزینه های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت

ه – کمک به روند درمان بیماران بی بضاعت

و – …

 

       این موسسه با پروانه رسمی فعالیت ازوزارت کشور با شماره ثبت 171 از سال 1374 فعالیت خود را آغاز نموده است .