اطلاعیه

محرم ماه دستگیری از مستمندان است

یک دل شکسته گر که دعاگویتان شود

به زان که گوشه ای نشسته و عمری دعا کنید 

موسسه خیریه ولی عصر (عج) چمگردان در ماه محرم آماده دریافت نذورات و هدایای شما عزاداران حسینی به صورت موادغذایی خام

، دریافت گوشت قربانی ، وجه نقد ، ماسک و مواد ضد عفونی و… و تقدیم به نیازمندان جامعه می باشد .